Аналітична довідка про діяльність практичного психолога Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Михайлової Вікторії Вікторівни за 2013-2016 навчальні роки з проблеми: «Організація профілактичної та корекційної роботи щодо девіантної поведінки дітей та підлітків у системі психолого-педагогічного супроводу». Робота спланована і проводиться згідно з річним планом. Працюю над проблемою: «Психологічний супровід учасників навчально – виховного процесу». Основними пріоритетними напрямками роботи є: адаптація першокласників та п’ятикласників до нових умов навчання, робота з учнями «групи ризику», профорієнтаційна робота серед учнів 9 - 11 класів, профілактична робота зі здорового способу життя та суїцидальних проявів у поведінці учнів, консультативна робота з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Профілактику правопорушень серед неповнолітніх розпочинаю, здійснюючи психологічний супровід процесу пристосуванню першокласників до шкільного життя та виявлення дітей «групи ризику» у початковій школі. Соціально-психологічна адаптація у перших класах проходить в цілому успішно, завдяки виваженій роботі класних керівників. Діти знайомляться зі школою та один з одним, знаходять друзів, вчаться працювати в парах та групах. В класах створюється доброзичлива атмосфера для згуртування колективів. В результаті досліджень було виявлено, що в цілому рівень готовності дітей до школи – достатній. За результатами досліджень надаються методичні рекомендації педагогам з профілактики дезадаптації першокласників до школи, а саме: - ураховувати індивідуальні особливості учнів; - надання емоційної підтримки учням словами, поглядом, дотиком; - запобігання груповій критиці дитини або її робіт, а також порівняння її помилок з постійними успіхами інших учнів; - підтримка і заохочення проявів активності в роботі на уроці у скутих, сором’язливих, тривожних дітей. Важливо звертати увагу інших учнів на їхні успіхи, підвищувати їхній статус у класі; - бажано не наполягати на публічних виступах і відповідях перед усім класом тривожних, невпевнених дітей. Певний період їх можна включати в групи з 2-3 учнів, що разом будуть розповідати вірші, співати пісню, щоб вони відчували підтримку; - для встановлення гарних відносин у класі між дітьми й формуванню в них конструктивних способів взаємодії можна проводити заняття на теми: «Знайомство. Як подружитися?»,«Що таке дружба?»; - корисними будуть заняття з використанням веселих, жартівливих командних ігор. Аналізуючи результати за три роки можна дійти висновку , що загальний рівень розвитку учнів першого класу має середній рівень але на недостатньому рівні сформована мотиваційна готовність. Причин цьому вбачається декілька: не відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, низький рівень обізнаності батьків з питань психології та недостатній рівень спілкування батьків та дітей. Під час навчання в школі дитина долає ті чи інші кризові перехідні етапи, кожний з яких має свою специфіку, свої проблеми, що вимагають особливої уваги шкільного психолога. Одним з таких етапів є перехід зі школи першого ступеня до школи другого ступеня навчання. Щоб попередити можливі негативні явища під час адаптації проводжу спеціальну роботу, а саме: - Виявлення потенційної «групи ризику», тобто дітей, подальше навчання та виховання, яких пов’язане із суттєвими труднощами. З метою з’ясування готовності до навчання в середній ланці, наприкінці ІІ півріччя, у 4-х класах проводжу дослідження готовності до навчання у 5 класі, яке включає в себе діагностику пізнавальної сфери , рівня самооцінки та тривожності. - Забезпечення оптимальних умов переходу до середньої школи для всіх учнів - це цілеспрямована робота з учителями-предметниками та майбутнім класним керівником, з батьками щодо корекції відставань чи відхилень у психічному розвитку, які були виявлені у четверокласників. Для профілактики дезадаптації учнів 5 класу використовую наступну батарею тестів: 1. Вивчення пізнавальних процесів: рівня уваги, пам’яті, працездатності, інтелекту; 2. Вивчення адаптивних механізмів, інтересів та схильностей, ціннісних орієнтацій, самосприйняття та самооцінки ( анкета «Адаптація п’ятикласників»); 3. Визначення характеру психологічного комфорту учня у класі, емоційного стану ( проективні методики «Неіснуюча тварина», «Я у школі»); 4. Діагностика структури взаємин в учнівському колективі ( Соціометрія); 5. Методика виявлення страхів та тривожності (за тестом Філіпса). Дослідження показують зниження рівня тривожності в учнів п’ятих класів, але й рівень самооцінки теж знизився. Адаптаційний період проходить більш плавно, без різких чи особливих відхилень. Після отримання результатів комплексної діагностики проводились консиліум, педради, батьківські збори, де заслуховувалися питання адаптації – дезадаптації. З’ясовувалися причини та наступні дії педагогів, батьків, учнів для подолання проблем адаптації до нових умов навчання. Надалася ґрунтовна характеристика класного колективу та кожної дитини на підставі проведених досліджень, а також рекомендації класним керівникам з організації групової та індивідуальної взаємодії і корекції. Рекомендовано звертати увагу на індивідуальні особливості п’ятикласників, оцінювати в І півріччі позитивно, підвищувати самооцінку. Профорієнтаційна робота містила такі заходи: психологічне обстеження учнів 9-10-х класів, тематичні бесіди «Здоров’я та вибір професії», «Здібності людини й вибір професії», індивідуальне та групове консультування учнів щодо вибору професії та подальшого профілю навчання. Психологічне обстеження учнів включало у себе такі методики: - ДДО ( диференційно-діагностичний опитувальник); - ОДАНІ ( орієнтовно-діагностична анкета інтересів); - ОПС ( опитувальник професійної спрямованості Д. Голанда); - визначення типу акцентуацій характеру ( модифікований С.І.Подмазіним). Результати діагностики були представлені батькам на батьківських зборах. Для батьків було цікаво дізнатися профільні інтереси дітей та сфери визначеннями ними переваг чи відмов від певних профілів і професій. Особливе місце у роботі займає психологічна просвіта усіх учасників навчально-виховного процесу. Для учнів школи проводились години спілкування з психологом: «Коли я сердитий», «Життя без гачка»,«Як налагодити контакт з однокласниками», «Мене не люблять у класі», «Як підвищити самооцінку», « У мене проблеми з батьками», «Мій характер», «Як розвивати свою пам’ять», «ризикована поведінка», круглий стіл «Наркоманія» (10-11 класи). Серед учнів проводились лекції, бесіди на теми: «Я бажаю змінитися», « Дружба – це що…», « Як стати гарним співрозмовником», « Агресія та шляхи її подолання», «Я особистість», «У пошуках власного Я», заняття з елементами тренінгу по профілактиці алкоголізму. Бесіди, міні-лекції для батьків: «Порушення поведінки як наслідок неправильного виховання», «Мене не слухає дитина», « Як заохочувати і карати дитину», «Як часто можна казати дитині «ні»», «Як допомогти дитині у підвищенні самовпевненості», «Як розмовляти і поводитися з упертою дитиною», «Виконання домашніх завдань - обов’язок батьків?», «Причини дезадаптації учнів», «Сімейна демократія в родині», «Стилі виховання дитини у родині», «Звідки беруться погані діти», «Попередження дитячих суїцидальних нахилів», «Шкідливі звички шкідливі завжди»,«Як підтримати дитину у період адаптації до школи», «Допомога у навчанні», «Карати чи ні?», «Адаптація. Шляхи подолання дезадаптації», «П’ять шляхів до серця дитини», «Права та обов’язки дітей», «Ваша дитина підліток», «Попереду екзамени», «Відповідальність батьків за виховання дітей». Оформлено стенд для педагогів з інформацією про те, як працювати на уроках з гіперактивними, сором’язливими, невпевненими, замкнутими, девіантними учнями . З учителями проведені консультації з проблем: «Агресивна дитина», «Перевиховання - тяжкий шлях», «Виховання толерантності», «Зняття агресивності та конфліктності у колективі», «Кожна дитина індивідуальна - кожній особливе ставлення», «Успіх дитини – успіх учителя». Приймала участь в районному методичному об’єднанні вчителів початкової школи на тему:«Психологічний мікроклімат класу та його вплив на духовний розвиток учня». Проводила ділову гру для вихователів та вчителів початкових класів «Адаптація дитини до школи», семінар-практикум для педагогів на тему: «Проблема насилля в школі», тренінг для педагогів «Портрет учня 4 класу на передодні його переходу до навчання у 5 клас». Була учасником методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва «Колір та його вплив на організм людини». Приймала участь у районному семінарі класних керівників на тему: «Психолого-педагогічний супровід учнів при переході з початкової до основної школи». Приймала участь у педагогічних радах на теми: «Превентивне виховання», «Соціалізація особистості». На засіданні ШМО класних керівників обговорювалося питання «Роботи з дітьми, які потребують підвищеної уваги». Постійно діючий семінар – практикум для класних керівників «Форми і методи роботи з девіантними дітьми». Співпрацюю з відділом у справах неповнолітніх РДА, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальною поліцією у справах неповнолітніх. Підготовлено методичні посібники «Створення психологічного клімату в класі», буклет з методичними рекомендаціями «Профілактика суїцидальної поведінки серед учнів», буклет для батьків «Ваша дитина – підліток». Були проведені загальношкільні батьківські збори на тему: «Соціалізація особистості», та проведено тест «Які ви батьки?», круглі столи при РДА на тему: «Насильство в сім»ї», для вихователів та опікунів на тему: «Вікові особливості дітей». Проводиться робота щодо правової обізнаності учнів, педагогів та батьків. З учнями були проведені бесіди, години психолога , тренінги на теми: « Не порушуй права інших» (11 кл.)«Правила поведінки у школі»(5 кл), «Адміністративна та кримінальна відповідальність дітей та молоді»(10 кл.), «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»(6 кл). Проводяться конкурси малюнків, відео лекторії на правову тематику, з профілактики шкідливих звичок, за здорового способу життя. У шкільній бібліотеці постійно діюча виставка з профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, пропаганда здорового способу життя. Проходять зустрічі з працівниками районного управління юстиції , лікарем-наркологом ЦРЛ та працівниками поліції. Для виявлення ставлення до проблеми суїциду психологічною службою школи та соціальним педагогом відділу освіти у жовтні 2013 року було проведено анонімне анкетування учнів 9-11 класів. В опитуванні прийняло участь 98 учнів. За результатами анкетування можна зробити наступні висновки та рекомендації: 1. Факти проведеного анкетування свідчать про те, що необхідно класним керівникам та психологічній службі школи посилити профілактичну роботу з питання суїцидальної поведінки дітей та молоді серед учнів, батьків. 2. При роботі з учнями особливу увагу потрібно звертати у бесідах на підвищення рівня позитивної самооцінки, про цінності особистості та сенс життя, створювати позитивний психологічний клімат в навчальному закладі. 3. При роботі з батьками на батьківських зборах піднімати питання емоційних порушень, депресивних станів, конфліктів, шкідливих звичок (наркоманія, алкоголізм) у підлітковому віці.(Сім’я, родичі -77,8% - мають найбільший вплив щодо запобіганню самогубств у молодіжному середовищі). 4. Сприяти залученню різних молодіжних та громадських організацій до роботи з пропаганди збереження здоров’я та здорового способу життя. Відповідно до листа Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області від 08 січня 2015 року № 71/13, листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 06.02.2015 №01-12/82/1-41 «Про здійснення профілактичних заходів з метою запобіганню кримінальних правопорушень неповнолітніх» та на запит з метою координації дій департаменту освіти і науки облдержадміністрації з іншими структурними підрозділами обласної та районних державних адміністрацій, правоохоронними органами, та з метою виявлення серед учнів навчальних закладів району, що можуть бути втягнутими до вчинення кримінальних правопорушень у групі, як разом з дорослими, так і в складі груп неповнолітніх за методиками організовано та проведено тестування , що спрямовані на визначення: мотиваційної сфери особистості, рівня домагань, шляхів досягнення поставлених цілей, поводження у конфліктних ситуаціях, емоційно-вольової сфери. За результатами тестування таких учнів не виявлено. На виконання наказу відділу освіти від 29.09.2014 року №01-26/969 відповідно річного плану школи з виховної роботи , річного плану роботи практичного психолога школи та з метою забезпечення прав неповнолітніх у Вільшанській ЗШ І-ІІІ ступенів пройшли наступні заходи: виховні години у 9-11 класах: «Держава на захисті життя і гідності людини», батьківські збори на теми: « Психологічний клімат сім’ї та розвиток дитини», «Стилі виховання в сім’ї», виховні години з елементами тренінгу «Ми різні – ми рівні»(9-11 класи), створено у бібліотеці постійно діючу тематичну виставку матеріалів з питань запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми, внесено у плани роботи класних керівників профілактичні заходи з проблеми комерційної, сексуальної експлуатації дітей та насильству над дітьми, розробляються методичні та інформаційні матеріали щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми, комерційній, сексуальній експлуатації дітей та безпеки дітей в Інтернеті. Проведено анкетування учнів «Насильство та його прояви в дитячому середовищі». В анкетуванні прийняло участь 252 респондента. На питання: «Чи знаєш ти, що таке насильство?»- відповіли так-76 %. «Чи вважаєш ти актуальною проблему насильства серед дітей?»-так-61%. «Чи погоджуєшся ти із визначенням: «Насильством є будь-яка дія однієї людини по відношенню до іншої, внаслідок якої завдається шкода фізичному або психічному здоров'ю?»-так-85%. «Що із зазначеного нижче ти відносиш до насильства?»- побиття - 93%;приниження – 68% ;позбавлення іншої людини їжі – 57%; сексуальні домагання – 85%. «Чи відбувалося щось подібне з тобою?»- так – 36% ;ні – 67%. «Якщо так, то де саме?»- дома – 8%;на вулиці – 18%;у школі – 31% . «Якщо так, що саме?»- побиття – 16%; образи – 25%;приниження – 21%. «Хто найчастіше чинить насильство у школі?- старші учні - 38%. «До кого ти або твої друзі можуть звернутися по допомогу, щоб захиститися від насильства?»- до друзів – 45%;до батьків або інших родичів – 58%;до вчителів – 34%; до шкільного психолога – 14%. «Чи Вам розповідають в школі про те, як запобігти насильству і хто може допомогти?»- так – 85%. «В якому вигляді відповідна робота проводиться в школі?»: спеціальні уроки – 23%; класні години – 76%; виховні заходи – 38%; консультації психолога – 23%; бесіди – 30%. «Чи ти знаєш, що в Україні існують закони, які захищають дітей від насильства?» - так – 94%. Результати були обговорені на педагогічній раді, батьківських зборах. З учнями школи й надалі будуть проводитися заняття, години психолога, виховні години з елементами тренінгу з даної тематики, для подальшої профілактики негативних проявів серед учнів школи. Щодо профілактики девіантної поведінки учнів, по школі були видані наступні накази: - «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів на 2011-2015 навчальні роки» №4а від 11.01.2011р. - «Про попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків» № 20а від 18.03.2011р., № 13ф від 03.02.2012р. - «Про затвердження заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації, та жорстокому поводженню з дітьми» №24 від 15.04.2011р. - «Про профілактику правопорушень та скоєння злочинів серед учнів школи» № 96 19.09.2012р., №96 від 19.09.2013р. - «Про поновлення роботи Ради профілактики правопорушень серед учнівської молоді» №98 від 10.09.2014рю, №98 від 10.09.2015р. - «Про організацію роботи в школі з питань збереження життя і здоров’я учнів» № 66 від 01.09.2015р. На нарадах при директорові були заслухані питання: «Про роботу з дітьми, які потребують посиленої уваги», на нарадах при заступникові директора: «Про облік дітей з девіантною поведінкою, «Робота по запобіганню суїцидальних випадків серед школярів».

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу